Jak oszczędzać prąd

Obecnie obowiązujące przepisy regulujące rynek energii elektrycznej w Polsce, dają prawo każdemu do swobodnego wyboru dostawcy energii elektrycznej, a co się z tym wiąże do zmiany dostawcy prąd. Może to przynieść oszczędności w domowym budżecie.

Jednak wiele osób, z obawy przed wypełnianiem niezliczonej ilości formularzy, nie szuka oszczędności właśnie w ten sposób. A tymczasem zmiana dostawcy prądu wcale nie jest taka trudna.

Wielu dystrybutorów energii zamieściło na swoich stronach internetowych zamieszcza formularz zgłoszeniowy. Po jego wypełnieniu, nowy sprzedawca wysyła umowę, a także pełnomocnictwo upoważniające daną firmę do załatwienia formalności związanych z całą procedurą zmiany. Dokumenty te należy popisać i odesłać.

Osoby, które chcą same załatwić zmianę sprzedawcy energii, musimy zawrzeć umowę z nowym dostawcą. Następnie należy złożyć wniosek u dotychczasowego operatora i dokonanie rozdzielenia umowy oraz wniosek o zmianę sprzedawcy. W ciągu dwóch tygodni od otrzymania informacji, operator systemu musi powiadomić nas o jego przejęciu lub zgłosić ewentualne niezgodności i konieczności poprawy wniosku.

Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy na usługę dostarczania energii z operatorem systemu, który przypisany nam jest terytorialnie. Umowa ta musi zawierać nazwę sprzedawcy wybranego przez nas, a także podmiot, który podejmie usługę związaną z działalnością obrotową, w sytuacji, gdy wybrany sprzedawca zaprzestanie swojej działalności. Dzięki temu mamy zapewnioną ciągłość sprzedaży. Należy jednak pamiętać, że nowa umowa zacznie obowiązywać w dniu wygaśnięcia dotychczasowej umowy kompleksowej.

W terminie do 5 dni roboczych od wejścia w życia nowej umowy, operator ma obowiązek dokonania odczytu licznika. Po zmianie operatora, dostarczanie energii odbywać się będzie na podstawie dwóch umów: na zakup energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem obrotu oraz o świadczeniu usług dystrybucyjnych zawartą z lokalnym zakładem energetycznym.